Cenník aktivít pre deti


Herňa 5,00 eur na 2 hodiny

Kurz " Veselé žabky " cena za hodinu 5,00 eur/mesačný poplatok 20,00 eur ( 5 hodín)

Kurz " Veselé žabiatka " cena za hodinu 5,00 eur/mesačný poplatok 20,00 eur ( 5 hodín)

V cene ja zahrnutá aj herňa po absolvovaní hodiny " Veselé žabky", "Veselé žabiatka" ( cca 2 hodiny)

Tvorivé dielne od 4,00 eur ( vzhľadom na použitý materiál)

UKÁŽKOVÁ HODINA je bezplatná - potrebné je objednať sa telefonicky 0905 943 777, 0915 263 508 alebo prostredníctvom Facebook .

VERNOSTNÁ ZĽAVA: Pravidelní účastníci na kurzoch majú 1,00 eur zľavu na jednorazových akciách.

NARODENINOVÁ PÁRTY podľa dohody - podľa počtu detí a podľa požiadaviek prípravy prostredia


CENÍK JE PLATNÝ OD 1.5.2022