Kalendár pre Veselé žabky, Veselé žabiatka, Nôžky stonožky 2020

Veselé žabky 9:30

- utorok, streda, piatok

Veselé žabiatka 9:00

- štvrtok

Nôžky stonožky 16:00

- streda

Prihlasovanie ( odhlasovanie) na jednotlivé hodiny prebieha prostrednictvom súkromnej skupiny " Žabiatka" "Žabky" -cez mesenger( Fcb).