Kto sme :-)

Zakladateľky OZ Stunička Anka Felixová a v klobúku Lucia Vreštiaková :-)

Naša fantastická Lektorka Lenka Melichová ( aj ako Lenka lienka na karnevale), ale aj pri cvičení na vawa doskách.

Bývalá lektorka AJ pre najmenších Renatka Uhrinová a Lenka Melichová pri budovaní zmyslového chodníka.