Organizačná jednotka Horné Mladonice

OZ STUDIČKA-Horné Mladonice vznikla ako organizačná jednotka materského združenia Centrum pre deti, rodinu a seniorov - STUDNIČKA (ďalej len OZ STUDNIČKA) 25.10.2021

Organizačná jednotka funguje podľa stanov zakladajúceho združenia OZ STUDNIČKA. Organizačná jednotka bude slúžiť predovšetkým na aktivity pre zdravotne a intelektuálne znevýhodnené deti.

Organizačná jednotka OZ STUDNIČKA - Horné Mladonice zameriava svoje aktivity predovšetkým na deti a ich rodiny so špeciálnymi potrebami. Vznikla ako potreba zastrešovať mimoprodukčné činnosti na Farme U Felixov. Výkonná riaditeľka a spolumajiteľka Farmy U Felixov má dcérku s Downovým syndrómom (ďalej len DS). Hlavným cieľom je spájanie rodín a vytváranie zázemia pre rodiny s podobným znevýhodnením a v budúcnosti vytvorenie pracovného miesta na farme pre dcérku a ďalších ľudí s DS z okolia Horných Mladoníc. Aktivity sú určené aj detičkám z okolitých obcí, základných a materských škôl, ale aj na všeobecnú podporu komunity. 


Aktivity 2022

Návšteva detí zo ZŠ s MŠ Senohrad

Výroba syrov a muzikoterapia.

CVI stretnutie rodín
V tomto roku sa u nás stretli rodinky, ktoré sú v starostlivosti Centra včasnej intervencie z BB (CVI). S deťmi sme nakladali syrčeky, maľovali, hrali na hudobných nástrojoch, čo bolo súčasťou muzikoterapie.

Exkurzia zo Špeciálnej základnej školy Krupina

Žiaci si nakladali syry, mali pripravenú muzikoterapiu a rôzne hry.

Letný tábor- Týždeň aktivít Senohrad

Obedná zastávka detí z tábora u nás.

Stretnutie rodín spoločne s OZ Downov syndróm - Indiánsky deň

Stretnutie prebiehalo u nás na farme, nechýbala muzikoterapia. Výborný program nám pripravili indiáni- detičky mali rôzne tvorivé dielne a hry. Na stole sme mali rôzne dobroty, rodičia doniesli koláče a bolo aj pečené prasiatko.

Tvorivé dielne na akcii Poklady zo Zemianskeho Vrbovka


Aktivity 2023

Rok 2023 sa niesol v znamení syrárskych dielničiek v školách a škôlkach. Deti si počas týchto dielničiek nakladali syr vyrobený z kozieho mlieka do oleja a byliniek. Každý si potom svoju krabičku zobral domov. Staršie deti si vyrábali priamo z kozieho mlieka jogurty a syry. Detičky mali počas práce potravinárske čiapky a zástery. Každý dostal po úspešnej práci diplom o absolvovaní "Syrárskeho zážitkového kurzu". Strávili sme MDD v Dolnom Badíne, kde si mohli deti vyskúšať aj výrobu parenice z kravského mlieka a nakladanie syrov.

Ako združenie sme aj tento rok robili jarné tvorivé dielničky na Gazdovskom trhu. Deti si maľovali vajíčka a iné jarné dekorácie.

Na konci letných prázdnin sme mali na farme opäť stretnutie rodín s DS. Zároveň sme mali spoločné maľovanie na plátno so skúsenou výtvarníčkou Valikou.

Na jeseň sme ako aj minulý rok robili tvorivé dielničky na akcii Orba s koňmi. Detičky si vyrábali a maľovali koníky a iné zvieratká.

Navštívili sme:

MŠ Čabradský Vrbovok

Špeciálna základná škola Krupina

ZŠ Dolný Badín

MŠ Senohrad

MDD Dolný Badín

ZŠ Cerovo

Tvorivé dielničky Orba s koňmi

Syrárske dielničky na Zaježfeste

Stretnutie rodín s DS na farme s maľovaním na plátno
Aktivity na našej farmičke 2022

Aktivity 2023