Organizačná jednotka Horné Mladonice

OZ STUDIČKA-Horné Mladonice vznikla ako organizačná jednotka materského združenia Centrum pre deti, rodinu a seniorov - STUDNIČKA (ďalej len OZ STUDNIČKA) 25.10.2021

Organizačná jednotka funguje podľa stanov zakladajúceho združenia OZ STUDNIČKA. Organizačná jednotka bude slúžiť predovšetkým na aktivity pre zdravotne a intelektuálne znevýhodnené deti.

Organizačná jednotka OZ STUDNIČKA - Horné Mladonice zameriava svoje aktivity predovšetkým na deti a ich rodiny so špeciálnymi potrebami. Vznikla ako potreba zastrešovať mimoprodukčné činnosti na Farme U Felixov. Výkonná riaditeľka a spolumajiteľka Farmy U Felixov má dcérku s Downovým syndrómom (ďalej len DS). Hlavným cieľom je teraz spájanie rodín a vytváranie zázemia pre rodiny s podobným znevýhodnením a v budúcnosti vytvorenie pracovného miesta na farme pre dcérku a ďalších ľudí s DS z okolia Horných Mladoníc.

Aktivity 2022

Návšteva detí zo ZŠ s MŠ Senohrad

Výroba syrov a muzikoterapia.

CVI stretnutie rodín
V tomto roku sa u nás stretli rodinky, ktoré sú v starostlivosti Centra včasnej intervencie z BB (CVI). S deťmi sme nakladali syrčeky, maľovali, hrali na hudobných nástrojoch, čo bolo súčasťou muzikoterapie.

Exkurzia zo Špeciálnej základnej školy Krupina

Žiaci si nakladali syry, mali pripravenú muzikoterapiu a rôzne hry.

Letný tábor- Týždeň aktivít Senohrad

Obedná zastávka detí z tábora u nás.

Stretnutie rodín spoločne s OZ Downov syndróm - Indiánsky deň

Stretnutie prebiehalo u nás na farme, nechýbala muzikoterapia. Výborný program nám pripravili indiáni- detičky mali rôzne tvorivé dielne a hry. Na stole sme mali rôzne dobroty, rodičia doniesli koláče a bolo aj pečené prasiatko.

Tvorivé dielne na akcii Poklady zo Zemianskeho Vrbovka