Ponuka aktivít pre deti

Aktivity pre deti máme opakované ( ktoré sú realizované pravidelne) a potom sú tématické aktivit - Karnevaly, Mikuláš v Studničke, tvorivé dielne, Míľa pre mamu a ďalšie aktivity prioritne zamerané na deti a rodinu.

Aktuálne novinky

OZ Studnička pripravuje pre deti a rodiny podujatia a rôzne aktivity. Zapájame sa do pravidelných aktivít: Míľa pre mamu, Bubble day, zároveň sa snažíme vytvárať aktivity ktoré sú edukačné ale zároveň aj zábavné. Aktuálna ponuka je Detský denný tvorivý tábor realizovaný v spolupráci s Domom umenia Arteska. Prihláškový formulár je k dispozícii na https://arteska.org

Veselé žabky

Tanečno - hudobno - pokybový krúžok pre deti od 4 mesiacov do 3 rokov. Zábavnou a hravou formou si deti rozvíjajú psychomotirickú,sociálnu, citovú, rečovú a rozumovú stránku. Vykonávajú rôzne pohybové aktivity, ktoré zabezpečia ich zdravý vývin, zlepšujú koordináciu a rovnováhu v chôdzi a v pohybe. Rozvíja sa tak orientácia v priestore, zlepšuje sa celkový vývoj svojej telesnej schémy. 

Cvičenie slúži aj ako prevencia proti plochým nôžkam a valgóznym - padnutým členkom. Deti si zlepšujú jemnú a hrubú motoriku, reč a pamäť.

Zdravé nôžky stonožky

Zábavné cvičenie zamerané na zdravý vývin detskej nôžky - tvorba klienby, prevencia plochej nôžky či padnutých členkov, špeciálne cviky na svaly nohy.