Stanovy OZ Studnička

Poslaním združenia je:

a) presadzovať záujmy detí, rodiny, seniorov,

b) zvyšovať povedomie o význame aktivít pre deti, rodiny, seniorov,

c) zlepšovať medzigeneračnú komunikáciu,

d) podporovať ďalšie vzdelávanie,

e) poskytovať, organizovať a sprostredkovávať podujatia a služby pre deti, rodinu a seniorov samostatne, ako aj v spolupráci s partnermi,

f) poskytovanie poradenstva v oblasti vzdelávania, sociálnej pomoci, trhu práce, zdravia,

g) charitatívna pomoc pre sociálne slabšie deti, rodiny, seniorov.

AKTIVITY ZDRUŽENIA

a) charitatívne,

b) vzdelávacie,

c) kultúrne,

d) organizovanie zábavných podujatí,

e) organizovanie voľnočasových aktivít,

f) aktivity v oblasti cestovania,

g) športové aktivity,

h) zdravotné,

i) komunikačné aktivity,

j) sprostredkovanie zamestnania a pomoc pri orientovaní sa na trhu práce,

k) rekvalifikácia,

l) organizácia a sprostredkovanie služieb potrebných pre deti, rodiny a seniorov.

OZ Studnička organizuje školenia, konferencie, senmináre orientované na pomoc a riešenie problémov detí, rodín a seniorov.

Zabezpečuje spoluprácu s dobrovoľníckymi organizáciami a podporuje rozvoj dobrovoľníctva v regióne pôsobenia.

 

OZ Studnička vzniklo z iniciatívy dvoch aktívnych mamičiek Lucie Vreštiakovej (Barborášovej) a Anky Felixovej. Aby sa založenie podarilo pridala sa aj Anna Chrapáňová. 

Združenie vzniklo v júli 2014, kedy začalo s prvými aktivitami pre deti. Už na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou participovalo s Centrom voľného času Trend z Detvy na Tvorivých dielňach. Víkend bol mimoriadne úspešný. Vzhľadom k tomu, že sa deti skutočne na torivých dielňach zabávali a bol k dispozícii aj detský kútik, oslovilo to organizátorov dlhoročnej akcie Jarmo na Sihle. OZ Studnička preto v auguste nabalilo krabice a rozložilo svoj stan na Sihle. Počasie prialo a deti opäť tvorili a zabávali sa v detskom kútiku. 

V auguste sa naskytla príležitosť zobrať do prenájmu veľmi zaujímavý priestor. Pekné, čisté a najmä novozrekonštruované priestory na Záhradnej 10 v Detve na prvom poschodí ( oproti OD Oáza). Rozbehol sa kolotoč so zariaďovaním a dolaďovaním priestorov. Aby však bolo všetko aj v súlade s našimi §§§ museli sme sa trošku potrápiť.... ale všetko sa úspešne podarilo a od októbra začalo združenie svoju aktívnu činnosť v novo-otvorených priestoroch.

O nás